Základní informace o programu Microsoft Imagine
Jedná se o balík licencí od firmy Microsoft, který umožňuje zaměstnancům Ústavu počítačových a komunikačních systémů a studentům, kteří navštěvují některý z kurzů zajišťovaných Ústavem počítačových a komunikačních systémů mít na školních a domácích počítačích nainstalovaný legální software od firmy Microsoft (pouze SW, který je zahrnut v Microsoft Imagine).
Podmínky využívání programu Microsoft Imagine
Software můžete používat pro nekomerční účely, jako je výuka, výzkum, návrh, vývoj a testování projektů v rámci výukových úkolů, testů nebo osobních projektů. Software Microsoft Imagine nesmíte použít pro vývoj softwaru za účelem dosažení zisku. Nesmíte předávat kopie zapůjčeného nebo staženého softwaru dalším osobám. Ostatní oprávnění studenti musí software získat způsobem stanoveným správcem programu Microsoft Imagine. Pokud se již na členském pracovišti neúčastníte dalších kurzů hodnocených kreditem, nemůžete získat další software Microsoft Imagine. Můžete však pokračovat v používání dříve instalovaných produktů, pokud budete i nadále dodržovat pravidla programu Microsoft Imagine. Pokud porušíte podmínky smlouvy EULA nebo doplňku License Amendment, správce programu Microsoft Imagine bude požadovat potvrzení o odstranění softwaru z vašeho osobního počítače.
Zařazení do programu
Zařazen do programu může být student Ústavu počítačových a komunikačních systémů, tedy student, který v daném semestru (roce) navštěvuje alespoň jeden předmět garantovaný ÚPKS. Členství má platnost jeden semestr (školní rok).
Software lze získat přes webovou aplikaci ). Jestli máte nárok na účast v programu Microsoft Imagine si můžete zkontrolovat pomocí formuláře dole na stránce zadáním Vašeho osobního čísla (evidenční číslo v systému STAG). Do programu Microsoft Imagine se můžete potom zaregistrovat (až po přečtení licenčních podmínek) vyplněním Vašeho školního e-mailu (jiný nebude akceptován) ve formátu j_prijmeni@utb.cz. Nejdéle do 30 dnů bude Váš požadavek ověřen a obdržíte na svůj uvedený školní e-mail přihlašovací údaje od provozovatele programu Microsoft Imagine.
Získání softwaru z programu Microsoft Imagine
Po přihlášení a zvolení software, si jej můžete stahnout. Bude Vám vygenerována faktura s nulovou cenou. Každý uživatel obdrží jedinečný instalační klíč, který je evidován na jeho jméno.
Řešení problémů
Licenční ujednání
K softwaru společnosti Microsoft vám bude poskytnuta licence, nejde o prodej. Podle autorských práv jsou vaše práva k instalaci, kopírování a používání softwaru společnosti Microsoft omezená. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) obsahuje všechna práva a omezení určující používání softwaru společnosti Microsoft. Smlouva EULA je smlouvou mezi vámi a společností Microsoft. K tomu, abyste mohli software společnosti Microsoft používat, musíte přijmout podmínky smlouvy. Samotná smlouva EULA nedokazuje vaše zákonná oprávnění. Pečlivě si smlouvu EULA přečtěte, abyste porozuměli svým právům a povinnostem a právům uděleným poskytovatelem licence. Smlouva EULA může omezit vaše práva k vytváření dalších kopií softwaru a může vám také udělit určitá práva k využívání sítí, k převodu softwaru či jinému použití softwaru. Další úplné informace naleznete ve smlouvách, které pro platí pro program Microsoft Imagine.

Zařazením do programu Microsoft Imagine potvrzujete, že jste se seznámili s plným zněním licencí a vyjadřujete souhlas s podmínkami smlouvy MSDN EULA, doplňku MSDNAA License Amendment, smlouvy o studentském používání MSDNAA Student Use Agreement a se zásadami používání softwaru stanovenými Ústavem počítačových a komunikačních systémů.
Registrace je platná pro akademický rok.
Registrační formulář
Vaše osobní číslo
(Databáze studentů ke dni 26.9.2018) Registrace na školní rok 2018/2019 (Zimní semestr)

Pozor! e-mail s přístupovými údaji spadne často do nevyžádané pošty. Je nutno ji kontrolovat.